(U)korrekt klipning af et interview

Et interview er nogle udsagn fra en person. Når man klipper i interviewet er det vigtigste, at man bevarer meningen med det sagte og får det tydeligt frem.

Må man klippe i det, en person har sagt, så det bliver kortere?
Må man bytte om på rækkefølgen?

Svaret er JA. Man har faktisk pligt til at få ”ryddet op” i det den interviewede siger, så det lyder klogt og skarpt fremfor rodet og ustruktureret. Ofte klipper man ”Øhhh”-er ud. Hvis personen indskyder en sætning og taler om noget andet, kan det også klippes væk, hvis meningen bliver tydeligere.

En god tommelfingerregel er, at hver interviewstump, man bruger, kun må handle om en ting.

 

Ingen klip
Her giver Peter Ålbæk et langt og lidt rodet svar, der handler om flere ting (fx. jetjagerpiloter):

Der er overhovedet ikke klippet i svaret ovenfor. Derfor er det lidt rodet. På tidslinjen i klippeprogrammet, ser klippet således ud:

1 FORKERT Interview

 

Korrekt klippet
Her er interviewet klippet korrekt, så det kun handler om en sag, nemlig Peter Ålbæks beslutning om ikke at være ”grundsur”, som han kalder det. Læg mærke til hvor mange klip, der er:

 

Hvis vi kigger på tidslinjen, ser det således ud:

1 RIGTIGT Interview

 

Man har simpelthen fjernet de irrelevante sætninger. Til sidst har man lukket hullerne (det er ikke vist her).

 

Ukorrekt klipning
Det er selvfølgelig også muligt at manipulere med interviewpersonens svar. Det er IKKE tilladt. Men det kan være ret skægt: