• 100%-lyd
  100%-lyd er den reallyd, man optager samtidig med billedet, dvs. dialog og den naturlige lyd som omgiver dialogen. Anden lyd kan fx. være musik eller effekter, som kan findes på internettet.

 • Afmelding
  Reklamens afmelding består af en eller flere af disse komponenter: 1) Flot produktbillede, 2) voice over der siger reklamens slogan, 3) logografik, og 4) grafik med tekst, fx. slogan

 • Anslag
  Anslag er filmens start – en appetitvækker og smagsprøve på hele filmen.

 • Arrangement
  Arrangement er en plan for, hvordan skuespillerne skal bevæge sig og sige deres replikker, og for hvordan billede, lys og lyd skal være.

 • Arrangementsprøve
  Arrangementsprøve er en prøve, hvor man lægger en plan for, hvordan skuespillerne skal bevæge sig og sige deres replikker. Prøven foregår der, hvor scenen skal optages, dvs. på settet.

 • Atmosfærelyd
  Atmosfærelyd/stemningslyd er "baggrundslyd", der er med til at skabe et indtryk af et rum eller et miljø, f.eks. stue, bibliotek, skolegård, by, land osv.

 • Audiometer
  Audiometer måler lydniveauer, og er et redskab til at justere lyden, så den er høj nok, men ikke overstyrer.

 • Backup
  Backup er en sikkerhedskopi af en fil på computeren, som bruges hvis man skulle miste den originale fil.

 • Bag om-fotograf
  Bag om-fotografen fotograferer filmen bag om hovedfilmen – både de planlagte optagelser og de uventede, fede situationer.

 • Bag om-instruktør
  Bag om-instruktøren tilrettelægger filmen bag om hovedfilmen. Udfører interviews og er med under klipningen.

 • Bag om-klipper
  Bag om-klipperen redigerer filmen bag om hovedfilmen i samarbejde med bag om-instruktøren.

 • Bag om-tonemester
  Bag om-tonemesteren laver lydsiden på filmen bag om hovedfilmen og finder/laver musik til filmen.

 • Baggrund
  Baggrund Et billede har tre dybdeniveauer – forgrund, mellemgrund og baggrund. Baggrund er længst væk fra tilskueren/bagerst i billedet.

 • Belyser
  Belyser er den, der sætter lys på optagelserne, så den helt rigtige stemning og stil rammes.

 • Bevægelseskvalitet
  Den samme bevægelse kan varieres på utallige måder ved, at man ændrer den måde, den udføres på. For eksempel kan man man løfte højre arm skarpt, langsomt, sløvt eller energisk og på den måde skabe meget forskellige udtryk i dansen.

 • Bevægelsesmateriale
  Når man skaber dans, skal man lave en masse forskellige bevægelser. Nogle ender med at blive en del af den færdige koreografi, nogle laves om undervejs, og andre kassereres.

 • Billedbeskæring/billedudsnit
  Billedbeskæring/billedudsnit er det udsnit af billedet, som tilskueren kommer til at se. De mest normale er nær, halvttotal og total. Men der findes også ultranær, halvnær og supertotaler.

 • Billedbombardement
  Scenografen kan i samarbejde med f.eks. rekvisitøren samle en masse billeder, lyd og filmklip i et power point show, der indfanger filmens stil og udtryk. Ved et bombardement af billeder kan resten af filmholdet – og især production design gruppen – finde ind i den stil, de skal arbejde med i filmen.

 • Biperson(er)/bikarakter(er)/birolle(r)
  Biperson(er)/bikarakter(er)/birolle(r) er en stor eller lille rolle, der giver modspil til de større roller – med eller uden replikker.

 • Blænde
  Blænde er en skærm med et rundt hul som begrænser det lys, der trænger ind i et film- eller videokamera. Blændeåbningen på et kamera justerer lysstyrken og dermed billedets dybdeskarphed.

 • Boomstang
  Boomstang er en forlængerarm til en mikrofon.

 • Briefing
  en kort orientering

 • Budget
  Budget er en beregning af hvor mange penge, der skal bruges på en filmproduktion. Budgettet opdeles i forproduktion, produktion (optagelse) og postproduktion.

 • Caster
  Caster er den, der kommer med forslag til rollebesætning og gennemfører castingen (sammen med instruktøren).

 • Casting
  Casting er udvælgelse af skuespillere til rollerne. Casteren udvælger skuespillere.

 • Chok
  En pludselig overraskelse, ofte i form af et klip med en høj lydeffekt. Når det er effektivt hopper tilskueren nærmest i sædet - derfor hedder det også 'jump scare' på engelsk.

 • Cleansound
  Cleansound er den "tomme" lyd af optagestedet. Altså uden dialog eller anden lyd.

 • Colorgrading
  Colorgrading er justering af lyset og farverne i filmens klip – farvetoner rettes til og stemning skabes med lys, f.eks. en mørk farvetone til gyserstemning.

 • Copyright
  Copyright betyder at have retten til at gengive eller tillade gengivelse af et kunstnerisk værk.

 • Creditliste
  =Credits. Creditliste er et andet ord for rulletekster. Her står alle, der har været med til at lave filmen, både hold og medvirkende. Hvis nogen har hjulpet jer, kan I skrive tak til dem her.

 • Dagsplan
  Dagsplaner er planer over de enkelte dages optagelser (herunder indstillinger), mødetider for filmhold og skuespillere, adresse for location eller studie, tidspunkt for frokostpause, forventet afslutningstidspunkt for dagen osv. Dagsplanerne laves af produktionslederen.

 • Deadline
  Deadline er et tidspunkt for hvornår noget skal være færdigt. På en filmproduktion er man meget afhængig af hinandens arbejde. Hvis ikke man får afleveret sin opgave til tiden, kan andre blive forsinket i deres arbejde.

 • Delopgaver
  Delopgaver er de opgaver, du krydser af.

 • DFI-bogen
  DFI-bogen er en bog med navne og tlf.nr. på alle, der arbejder inden for film. Udgives af Det Danske Filminstitut og findes også på www.dfi.dk

 • Dialog
  Dialog er det, karaktererne siger i filmen.

 • Dialogliste
  Dialogliste er en liste over dialogen i den sammenklippede film oversat til en fremmedsprog. Den bruges til festivaler hvor den sendes med den dansksprogede version, hvis ikke der er en undertekstet version.

 • Dilemma
  Et valg mellem to uforenelige goder/ting.

 • Dolly
  En dolly er en slags vogn til kameraet, der gør det muligt at lave glidende kamerabevægelser.

 • Dresse
  Dresse en location betyder at ændre en location med maling, stof, rekvisitter m.m.

 • Dronelyd
  Ensartet lyd, der skaber spænding. Ofte fader man langsomt lyden op for at øge spændingen.

 • Duet
  I en duet danser to personer sammen.

 • Dækbilleder
  Dækbilleder = stemningsbilleder er indklipsbilleder der skjuler spring i tid. De bruges tit i interview, hvor den interviewedes stemme høres fortælle, imens billeder f.eks. viser den interviewede i en anden situation.

 • Effektlyde
  Effektlyde er lyde af kortere varighed, der forstærker udtrykket, f.eks. lyd af skud, eksplosion, blæst, voldsom regn osv.

 • Ekstern disk
  En selvstændig harddisk som kobles på computeren via et kabel.

 • Ekstra lydoptagelser
  Ekstra lydoptagelser er de lyde, der bør optages, når man alligevel er på settet f.eks. dyr, døre, trin, atmosfære osv. Så slipper du for at lave foleys (se opslag) senere.

 • Farveholdning
  Farveholdning Med farver kan man skabe stemninger i filmen. De(n) valgte farve(r) bestemmer filmens stil. Ved colorgrading (se colorgrading) kan man justere filmens farveforhold.

 • Fast motion
  Fast motion er det modsatte af slow motion, dvs. billed- og lydsiden afspilles hurtigere end normalt.

 • Festivalmateriale
  Hvis man gerne vil have sin film vist på forskellige filmfestivaler, skal man sørge for at samle noget billed- og tekstmateriale om filmen og sende det til pågældende festival sammen med en dvd med filmen. Hvis der er tale om en filmfestival i udlandet, skal man sørge for at tekste sin film – som regel på engelsk.

 • Filler
  Fillermateriale er et eller flere klip, der lægges ind i filmen, hvis der er brug for en pause, før man går videre til næste scene.

 • Film
  Film er en samling billeder, der bliver vist så hurtigt at det skaber en illusion af bevægelse. Ofte er billederne kombineret med lyd og er, skønt ikke meget ældre end et århundrede år, en central kunstform i nutidens samfund. Med et umiddelbart forståeligt billedsprog kan film opleves af stort set alle mennesker, og de kan underholde og oplyse publikum. Film skabes overalt på kloden og kan derfor hjælpe mennesker med at lære om og forstå andre kulturer end deres egen. Samtidig er film forretning, og markedsmekanismer spiller til tider ind på en films muligheder og skæbne.

 • Filmens udtryk
  Filmens udtryk er den kunstneriske stil/måde filmens handling fortælles i billeder og lyd – scenografi, farver, musik, kamerabevægelser (f.eks. håndholdt) osv.

 • Filmens vinkel
  Vinkling vil sige, at en historie ses i et bestemt perspektiv. Noget udvælges til at være det vigtigste i filmen = vinkel. Resten af historien ses i forhold til den valgte vinkel.

 • Filmlinje
  En tidslinje delt ind i filmproduktionens hovedfaser PRÆPRODUKTION (før optagelse), PRODUKTION (optagelser) og POSTPRODUKTION (redigering mv.). Der findes to typer filmlinjer: Funktioners arbejdslinjer med alle de opgaver, funktionen skal udføre; og den Fælles filmlinje med holdets samlede opgaver (dvs. summen af alle de arbejdslinjer, der er på holdet).

 • Filter
  Filter er et materiale til at sætte foran lamper for at justere lysets farve eller styrke.

 • Final draft
  Final draft er den endelige udgave af manuskriptet.

 • Finalizing
  Finalizing er at lægge sidste hånd på filmen i klippeprocessen f.eks. ved colorgrading (se colorgrading), tilføjelse af grafik (se grafik) m.m.

 • Foley/geräusch
  Foley/geräusch er lyd, der skabes til filmen for at erstatte eller understrege filmens lyd.

 • Forgrund
  Et billede har tre dybdeniveauer – forgrund, mellemgrund og baggrund. Forgrund er det, der er tættest på tilskueren/forrest i billedet.

 • Forhåndsinterview
  = researchinterview. Et interview med jeres medvirkende, der har til formål at give jer mere viden om det valgte emne.

 • Forproduktion
  Forproduktion er perioden, inden en film optages. Under forproduktionen tilrettelægges hele filmens færdiggørelse. Optageperioden forberedes, filmhold findes, skuespillere og location bestemmes, det nødvendige udstyr bestilles, produktionsplanen færdiggøres osv. I forproduktionen forberedes også perioden efter optagelsen (klipning, lydefterarbejde og distribution).

 • Fotograf
  Fotograf er filmholdets tekniske leder og har ansvaret for kvaliteten af filmens billeder.

 • Fotografassistent
  Fotografassistenten hjælper fotografen og styrer klaptræet.

 • Fotostoryboard
  Et storyboard er en oversigt over de billeder, der skal optages til filmen. Oftest er det tegnet, men et fotostoryboard består af fotografier, der viser, hvordan billedet skal se ud, når I går på optagelse.

 • Frame
  Frame er det engelske ord for "ramme". Når det drejer sig om film, er frame det enkelte billede på en filmstrimmel eller i en video. Der er 25 frames pr. sekund. Forkortes ofte som 'fps'.

 • Frøperspektiv
  Frøperspektiv viser motiver nedefra.

 • Fugleperspektiv
  Fugleperspektiv viser en person eller situation ovenfra.

 • Gennemklip
  Et gennemklip er klippene samlet som en histore. Den første gennemklipning af filmen er en grov gennemklipning, hvor klipperen kun arbejder med rækkefølgen af scenerne. Her fokuseres der ikke på detaljen. De næste gennemklipninger bliver mere og mere detaljerede med lækre overgange, musik, grafik osv.

 • Genre
  Genre betyder slags eller art. Når man siger, at en film tilhører en bestemt genre, siger man noget om, hvilken type film det er f.eks. actionfilm, komedie, fantasy, katastrofefilm, gyser, ungdomsfilm osv.

 • Grafik
  Grafik arbejder klipperen med, når han/hun tilføjer f.eks. filmens titel, persontitler, sceneoverskrifter, rulletekster. I PR-gruppen arbejder grafikeren med at lave filmplakat, cover til DVD og evt. indbydelse til filmpremieren.

 • Grafiker
  Grafikeren er en del af PR-gruppen og står for at lave plakaten og dvd-coveret til filmen samt evt. en flot invitation til premieren.

 • Gulvplan
  Gulvplan er en tegning over, hvor genstande i scenen er placeret. Den laves af scenografen. Instruktøren markerer, hvilke handlinger, skuespillerne foretager sig, og fotografen indtegner hvor kameraet skal stå. Gulvplanens funktion er at hjælpe med til at forklare, hvor kameraet står mest hensigtsmæssigt og afgøre, hvor meget af settet, der er nødvendigt at vise for at optage scenen.

 • Halvnær
  Halvnær viser personerne beskåret lige over hovedet og ved brystet.

 • Halvtotal
  Halvtotal viser personer beskåret lige over hovedet og på taljen.

 • Handlingsakse
  Den usynlige linje mellem to skuespillere. For at undgå overspring skal kameraet befinde sig på den samme side af linjen mellem skuespillerne, når der optages.

 • HMI-lampe
  HMI-lampe skaber kunstigt lys, f.eks. dagslys.

 • Hovedkarakter(er)/hovedperson(er)/hovedrolle(r)
  Hovedkarakter(er)/hovedperson(er)/hovedrolle(r) er den/dem vi oplever historien sammen med. Hovedkarakteren skal udvikle sig – er ikke perfekt og har noget at lære. Hovedkarakteren er tydelig og klar. Uanset hvilke fysiske og psykologiske træk og social baggrund hovedkarakteren udstyres med, er vi interesserede i, hvordan hovedkarakteren træder i karakter gennem sine handlinger. Vi er interesseret i en, der handler, og ikke i en, der giver op.

 • Hovedscene
  Hovedscene er den scene, der er afgørende for filmens handling, f.eks. et opgør mellem helten og skurken, hvilket får betydning for resten af filmen.

 • Hvidbalance
  Hvidbalance bestemmer kameraets ”opfattelse” af hvid – husk at lave hvidbalance på hver ny location, så optagelserne på forskellige locations får samme nuancer.

 • Håndholdt kamera
  Håndholdt kamera giver et rystet billede, der giver tilskueren indtryk af, at det er realistisk og foregår her og nu. Bruges i dogmefilmene (f.eks. ”Festen” og ”Elsker dig for evigt”) og ofte i dokumentarfilm.

 • Improvisation
  Improvisation er skuespil som ikke er planlagt – udtrykket bliver på den måde spontant og impulsivt under udførelsen.

 • Indspilningsleder
  Indspilningslederen leder arbejdsgangen under optagelserne og sørger for, at tidsplanen overholdes, og at alle er på rette plads til rette tid.

 • Indstilling
  = kameravinkel. En indstilling er filmens mindste del – på videokameraet er det fra fotografen starter kameraet til han/hun slukker det.

 • Indstillingsliste
  Indstillingsliste er en liste over de indstillinger, der skal optages til hver scene.

 • Instruktionsgruppen
  Instruktionsgruppen består af instruktøren, der instruerer filmen, instruktørassistent som assisterer instruktøren, casteren der finder skuespillere, og scripteren der har overblik over, hvordan de enkelte optagelser er gået og sørger for at bevare kontinuitet (se kontonuitet).

 • Instruktør
  Instruktøren har det overordnede kreative ansvar for filmen og instruerer skuespillerne. Er med til klipningen for at videreføre sin vision.

 • Instruktørassistent
  Instruktørassistenten er instruktørens hjælper.

 • Interviewguide
  Interviewguide betyder her en oversigt over hovedspørgsmål til udvalgte personer på hovedfilmens filmhold. Spørgsmålene er med til at skabe indhold til Bag om-filmen.

 • Isolation
  Nær en danser bevæger en enkelt kropsdel, mens resten af kroppen står stille, kaldes det for en isoleret bevægelse.

 • Kamerabevægelser
  Kamerabevægelser kan bruges til at følge et bevægeligt motiv eller ændre beskæring i løbet af indstillingen, hvilket kan være med til at udpege noget særligt vigtigt i billedet. En kamerabevægelse kan være en panorering, tilt, zoom eller køretur.

 • Kameraposition
  Der hvor kameraet er placeret i forhold til det vigtigste i billedet.

 • Karakter(er)
  Karakter(er) er en opdigtet person(er) med en eller flere særlige egenskaber, f.eks. en pilot med højdeskræk, en gal videnskabsmand, en politibetjent der stjæler osv. Karakterer er drevet af ønsker og behov og kendes på deres motiver og handlinger.

 • Karakterbibel/karakterark
  Karakterbibel/karakterark er en oversigt til at lave et katalog over alle karaktererne i filmen. Oversigten skal bruges som en tjekliste, så karaktererne er nøje beskrevet, f.eks. køn, alder, udseende, fysiske problemer såsom handicaps osv.

 • Klaptræ
  Klaptræ er en tavle, der oplyser om filmens titel, datoen for optagelsen, scenenummer, optagenummer og navnene på filmens instruktør og fotograf. Når der klappes med klaptræet i begyndelsen af en optagelse, markeres et punkt, hvor billede og lyd er synkront.

 • Klipper
  Klipper er den, der er ansvarlig for processen i postproduktionen, hvor man udvælger, sammensætter og arrangerer de indstillinger, der indgår i den færdige film. En del af klippeprocessen er også at efterbearbejde lyden og lyset.

 • Klipper af fraklip
  Klipperen af fraklip finder og sammensætter de gode fraklip fra optagelserne.

 • Klippestil
  Klippestil kan f.eks. være at klippe filmen til rytmen i et musikstykke, eller kontinuitetsklippe med ”naturlige” usynlige overgange imellem klippene.

 • Konflikt
  Konflikt er når karakteren (hovedkarakteren) ikke får/opnår det, han/hun vil.

 • Kontinuitet
  Kontinuitet opnås ved, at scripteren holder øje med om skuespillerne står det rigtige sted, når en ny optagelse skal laves, at de har det rigtige tøj på, og at rekvisitterne er de rigtige steder.

 • Koreograf
  Koreograf samle hele holdet om at lave en film, der ikke stikker i en masse forskellige retninger. En god dansefilm er altid resultatet af en gruppe menneskers hårde arbejde, men det er koreografen, der skal have det samlede kunstneriske overblik og styre projektet i mål.

 • Koreografi
  Koreografi er kunsten at sætte dansernes bevægelser sammen i tid og rum.

 • Kostumier
  Kostumieren finder og holder styr på kostumer. Hjælper skuespillere med påklædningen.

 • Køretur
  Køretur er en indstilling, hvor man flytter kameraet i en kørende bevægelse under optagelsen ved hjælp af f.eks. en vogn.

 • Lancering
  Lancering er en præsentation af et nyt produkt eller film.

 • Lanceringsplan
  En lanceringsplan er en plan over, hvordan en film eller et produkt skal præsenteres.

 • Loade
  At køre optagelserne ind på computeren gennem klippeprogrammet.

 • Location
  Location er det sted, hvor filmen optages.

 • Locationbesøg
  Besøg på et sted, hvor optagelserne muligvis kan laves, f.eks. en skolegård, et teenageværelse osv.

 • Locationmanager
  Locationmanageren finder steder, hvor der kan optages, og har kontakten til de personer, der f.eks. udlåner deres hus til optagelse af en film.

 • Locationresearch
  Locationresearch er at undersøge/besøge forskellige locations for til sidst at beslutte sig for hvilke(n), der skal bruges.

 • Lyddesign
  Lyddesign er den samlede lyd, der medvirker til at fortælle en bestemt films historie. Lyden udvælges til at passe til filmens genre f.eks. gyserfilm, til filmens univers og til at skabe stemninger.

 • Lydeffekter (effektlyd)
  Lydeffekter er lyd af kortere varighed der forstærker udtrykket f.eks. lyd af skud, eksplosion osv.

 • Lydefterarbejde
  Lydefterarbejde er arbejdet med lydsiden efter endt optagelse og klipning. I denne proces tilføjes musik, lydeffekter og atmosfærelyd. Man mixer også lydsporene, så niveauerne passer sammen.

 • Lydforhold
  Hvordan er kvaliteten af lyden, der hvor I skal optage? Er der grundstøj fra maskiner eller lignende, som vil ødelægge den lyd, I optager? Eller er lydforholdene gode?

 • Lydmix
  Lydmix hvor de forskellige lyde balanceres med hinanden og styres indbyrdes i styrke og klang.

 • Lysforhold
  Hvordan er kvaliteten af lyset, der hvor I skal optage? Er der for lidt lys, så man ikke vil kunne se jeres optagelser? Eller er lysforholdene gode?

 • Lysplan
  Lysplan er en liste over hvilken lyssætning, der skal bruges til de enkelte indstillinger.

 • Lyssætning
  Lyssætning er opstilling af lamper og måden, lyset arrangeres på ved en optagelse.

 • Manusbreakdown
  Manusbreakdown er en opdeling af manuskriptet, hvor man scene for scene beskriver i detaljer, hvordan man vil løse sit område af filmen. Fx beskriver tonemesteren lydsiden (musik, lydeffekter mm.), mens rekvisitøren laver en liste over alle scenens rekvisitter.

 • Manuskript/manus/script
  Manuskript/manus er filmens historie fortalt med replikker og regibemærkninger (se regibemærkninger).

 • Manuskriptforfatter
  Skriver filmens manuskript, gerne i en lille gruppe eller sammen med instruktøren.

 • Mellemgrund
  Et billede har tre dybdeniveauer – forgrund, mellemgrund og baggrund. Handling i billedets mellemgrund sker mellem forgrund og baggrund.

 • Microport
  Microport er en lille mikrofon med sender, der bæres af skuespilleren.

 • Montage
  Montage er synlig klipning, hvor vi lægger mærke til og tænker over klipningen.

 • Moodboard
  Et moodboard viser filmens eller en scenes stemning v.h.a. billeder, farver m.m. Det kan laves på computer eller ved at klippe-klistre i hånden.

 • Musik
  Musik kan skabe stemning. Undersøg reglerne for copyright (se copyright), inden du bruger musikstykker og musiknumre, som andre har lavet.

 • Målgruppe
  Målgruppe til en film er det publikum, som man særligt gerne vil have, skal se filmen. Der er forskel på en uhyggelig film for små børn samt deres forældre og en gyser for teenagere.

 • Narrativ
  En historie med et sammenhængende handlings-/hændelsesforløb. De fleste film har stor vægt på det narrative. Men nogle filmtyper, fx dansefilm, vægter andre kvaliteter højere, fx æstetikken i billederne.

 • Normalperspektiv
  Normalperspektiv er, når kameraet placeres på samme niveau som motivet.

 • Nærbilleder
  Nærbillede viser kun personens hoved. Der kan endda være skåret lidt af hårtoppen og hagen.

 • Ordsky
  En ordsky viser de vigtigste ord i en tekst, så de er større end de mindre vigtige ord.

 • Organisatorisk overblik
  Organisatorisk overblik er vigtigt i forhold til filmproduktion. Her skal produktionslederen have overblik over, hvordan filmholdets funktioner hver især arbejder og samarbejder i filmproduktionens tre faser: forproduktion, produktion og postproduktion.

 • Output
  At få filmen ud af klippeprogrammet. Se værktøjet ”Output-guide” for hjælp.

 • Overgang
  Et klip med en effekt. Den mest brugte overgang er en 'dissolve', hvor de to billeder opløser sig i hinanden for at slutte med det nye klip.

 • Overlap
  I redigeringsprogrammet kan to videospor eller lydspor overlappe hinanden. Det kan være bevidst for at skabe en særlig effekt eller en fejl.

 • Overtræksvindhætte
  Overtræksvindhætte af pels eller formskum trækkes over mikrofonen, så mikrofonen beskyttes mod vindstøj.

 • Pack shot
  Pack shottet er et billede af produktet - ofte til sidst - i reklamefilm. Det er opsat og poleret så godt som muligt, så produktet ser indbydende og lækkert ud.

 • Pan/panorering
  Pan/panorering er en sidelæns kamerabevægelse.

 • Patinering (af tøj)
  Patinering betyder at få noget til at se brugt ud f.eks. tøj, der skal virke beskidt, have blod eller opkast på.

 • Pay off
  Pay off er, hvordan vi inde i filmen tolker det, vi ser og hører på baggrund af en information (set up), som vi fik tidligere i filmen.

 • Per Wennick
  Er en prisbelønnet dansk journalist og dokumentarfilminstruktør.

 • Perspektiv
  Perspektiv er et andet ord for synsvinkel eller kameraposition. Kameraet har tre standardpositioner: normal, fugl og frø (se opslag).

 • Pitch
  Pitch er en kort mundtlig og fængende fremstilling af filmens handlingsforløb/tekst på få linjer, der beskriver hele historien i filmen.

 • Pitchboard
  Pitchboardet bruges til idéudvikling til pitchen. Her gennemgår man: arbejdstitel, oneliner, filmens miljø/hovedlocation, hovedkarakter (HK) og dennes mål, hovedmodstander og dennes mål, HK udvikling, vigtigste scene, genre/reference, hvorfor skal publikum se denne film?

 • Plot
  Plot er fortællingens ydre handling – f.eks. en plan eller et komplot (så sker der det og det…)

 • Postproduktion
  Postproduktion er fasen, der følger efter optageperioden. Her klippes filmen, lyden færdiggøres, de færdige kopier af filmen fremstilles, der fremstilles plakater, reklamer osv.

 • POV
  = Point of view. Viser det, som en karakter ser med sine øjne. For at fungere må man også optage et nærbillede af karakterens ansigt, så man i redigeringen kan klippe fra ansigt til POV. Et POV-skud er ofte optaget med håndholdt kamera.

 • PPM-møde
  PPM-møde = PræProduktionsMøde. Det sidste møde inden optagelserne, hvor alting tjekkes igennem og aftales inden optagelserne.

 • PR
  PR for en film handler om at skabe opmærksomhed og omtale om filmen f.eks. via pressen.

 • Practical
  Lampe der er en del af scenografien, og som dermed er direkte synlig i filmen

 • PR-ansvarlig
  Den PR-ansvarlige sørger for at skabe opmærksomhed omkring filmen ved at sende pressemeddelelse ud og ved evt. at invitere journalister ud på optagelser til interviews af f.eks. instruktøren eller skuespillere. Den PR-ansvarlige sørger også for, at der afholdes premiere på filmen, og at der bliver inviteret publikum dertil.

 • Pressemeddelelse
  En pressemeddelelse er en kort og præcis tekst, der præsenterer noget helt nyt f.eks. en film. Med en pressemeddelelse gør man folk opmærksomme på en ny film, så de får lyst til at komme og se den. Pressemeddelelsen skrives af en PR-medarbejder og sendes til f.eks. lokalavisen eller andet dagblad.

 • Producer
  Produceren er den øverste ansvarlige for filmproduktionen.

 • Production design
  Production design er betegnelsen for de funktioner, der arbejder med den visuelle stil i dekorationer, rekvisitter, sminke m.v.

 • Production designer
  En production designer skaber filmens univers ved at skabe et gennemført "udseende" af filmens rum og skuespillernes kostumer.

 • Produktion
  Produktion er perioden, hvor der optages. Perioden imellem forproduktion og postproduktion.

 • Produktionsbudget
  Produktionsbudget er budget for den samlede filmproduktion: forproduktion, produktion og postproduktion. Laves af produktionslederen.

 • Produktionsgruppen
  Produktionsgruppen består af produktionsleder, indspilningsleder, locationmanager og runner.

 • Produktionshold
  Produktionshold er det samlede filmhold.

 • Produktionsleder
  Produktionslederen har det overordnede praktiske ansvar for alting. Skal kunne løse alle problemer – forudsete som uforudsete.

 • Produktionsplan
  Produktionsplan er en skitse over filmens tidsplan.

 • Produktionsside
  Den side, som ender med at være offentligt tilgængelig, hvis produceren (læreren) vælger at publicere produktionen. Siden præsenterer filmen og en kort beskrivelse, og der er mulighed for at give den likes. På avancerede produktionstyper kan der tilføjes fraklip, bag om-film, trailer, plakat, fotoslideshow mm.

 • Redigeringsfase
  Den del af postproduktionen, hvor filmen klippes sammen.

 • Regibemærkninger
  Al handlingen i et manuskript. Dvs. alt på nær skuespillernes dialog.

 • Rekvisit
  Ting der bruges i filmen.

 • Rekvisitliste
  Liste over ting, der bruges i filmen.

 • Rekvisitør
  Rekvisitøren finder og holder styr på alle rekvisitter. Indretter locations, så de svarer til historien. I tæt samarbejde med scenografen.

 • Replikker
  De sætninger skuespillerne siger

 • Researchinterview
  = forhåndsinterview. Et interview med jeres medvirkende, der har til formål at give jer mere viden om det valgte emne.

 • Rettighedsbeskytte
  Den, der har produceret en tekst, et stykke musik eller en film, har rettighederne til værket. Andre må ikke bruge det uden at spørge om lov. Værket er dermed rettighedsbeskyttet.

 • Rulletekster
  Rulletekster er de tekster, der ruller over skærmen elle lærredet i slutningen af filmen. På rulleteksterne står navnene på samtlige medvirkende til filmen, og hvis der er nogle, der har sponsoreret filmen med et eller andet, så skal deres navne også stå der.

 • Runner
  Runneren er assistent for hele filmholdet og skal være klar til at løse enhver tænkelig opgave – lige fra "Skaf slik til holdet" til "Skaf lige en helikopter".

 • Rødhætte
  Rødhætte er en lampe, der giver kraftigt lys (800 W.) og bruges ofte.

 • Samples
  Samples er mix af forskellige lyde.

 • Scene
  En scene er sammensat af flere klip. En scene foregår altid det samme sted. Man skifter scene i et manuskript, når der er skift i sted, tid eller handling.

 • Scenograf
  Scenograf er den, der arbejder med scenografien til filmen f.eks. dekoration (i et studie), dresse en location (ændre en location med maling, stof, rekvisitter m.m.)

 • Scenografi
  Scenografi er f.eks. dekorationen (i et studie) eller den dressede location, hvor optagelserne foregår.

 • Scriptark
  Scriptark er del af scriptrapport, hvor scripterens noter om, hvordan enkelte optagelser er gået.

 • Scripter
  Scripteren sikrer, at en films kontinuitet (se kontinuitet) overholdes. Scripteren skriver i en scriptrapport hvilke optagelse, instruktøren godkender, herunder hvis der er ændringer i dialogen og i placering af ting samt ændringer i kostumer.

 • Scriptrapport
  Scriptrapport er scripterens noter om, hvordan enkelte optagelser er gået. Scriptrapporterne skal bruges af klipperne, så de ved, hvad de skal lægge ind i redigeringscomputeren.

 • Second unit
  Second unit er et mindre hold, der laver optagelser, som resten af filmholdet ikke behøver at deltage i, f.eks. optagelser af hovedkarakterens hånd, der skriver et brev.

 • Set
  Der, hvor filmen optages.

 • Set up
  Set up er information, som får betydning for, hvordan vi senere i filmen tolker det, vi ser og hører (se pay off).

 • Skud
  Skud er et andet ord for indstillinger.

 • Skudliste
  = indstillingsliste = en liste over de indstillinger, der skal optages til hver scene.

 • Skuespiller
  Spiller en af filmens hovedkarakterer ud fra instruktørens vision og bidrager med egen kreativitet.

 • Slaglinje
  En slaglinje er en sætning på plakaten, der beskriver filmen eller pirrer tilskuerens nysgerrighed.

 • Slogan
  Kort, koncentreret formulering, som sælger produktet

 • Sminkeplan
  En sminkeplan er en tidsplan over, hvor meget tid sminkøren skal bruge for at sminke de forskellige skuespillere. Sminkeplanen laves af sminkøren, og der skal laves aftale med kostumieren, så der er tid til, at skuespillerne kan få deres kostumer på.

 • Sminkør
  Sminkør er den, der er ansvarlig for skuespillernes makeup under filmoptagelser.

 • Solo
  I en solo danser man alene. Solo i flertal hedder soli.

 • Special effects
  Special effects er en samlet betegnelse for trickfotografering, f.eks. makeup der får skuespillere til at se hårdt sårede ud efter en trafikulykke, eller voldsomme eksplosioner der laves på computer og klippes ind i filmen, så det ser virkeligt ud.

 • Spænding
  = suspense. Opbygges ved at give tilskueren noget viden, som karakteren i filmen ikke har (fortæl fx tilskueren, at der er en bombe under bordet, lige før karakteren kommer ind og sætter sig).

 • Statister
  Statister er skuespillere, der ikke har replikker.

 • Statusmøde
  Før man tager på optagelse, holdes et statusmøde, hvor man tjekker om alle er klar.

 • Steady cam/steadicam
  Steady cam/steadicam er et kamera, der er sat fast (på en vest) på fotografen, så fotografen kan bevæge sig uden, at billedet ryster eller hopper.

 • Stemningsbilleder
  Stemningsbilleder = dækbilleder er indklipsbilleder der skjuler spring i tid. De bruges tit i interview, hvor den interviewedes stemme høres fortælle, imens billeder f.eks. viser den interviewede i en anden situation.

 • Step-outline
  Step-outline er en kort scenegennemgang, hvor der beskrives, hvad der sker hvor og med hvem. Uden replikker.

 • Stillfotograf
  Stillfotografen tager stillfotos fra en scene i filmen eller billeder af skuespillere/holdet – under optagelserne eller opstillede. Billeder bruges til pressemateriale, plakat og dvd-cover. Dokumenterer også holdets arbejde med produktionen.

 • Stills/stillbilleder
  Stills/stillbilleder er fotos fra en scene i filmen eller billeder af skuespillere/holdet – under optagelserne eller opstillede.

 • Storyboard
  Storyboard er en oversigt over filmen i billeder – kan ligne en tegneserie.

 • Storyboarder
  Storyboarderen tegner filmens storyboard efter fotografens og instruktørens anvisninger.

 • Storyline
  Storyline er filmens handling i grove træk. De hovedelementer, man regner med skal være der, og i den rigtige rækkefølge.

 • Supertotal
  I et supertotalbillede kan hele personen placeres to eller flere gange oven på sig selv.

 • Sync/synkron
  Synkront eller "i sync" er, når billedet og lyden passer sammen og følges ad

 • Synopse/synopsis
  Synopse/synopsis er en tekst til manuskriptudvikling. Beskriver kort filmens handling.

 • Take
  Take er et ord for hver optagelse per indstilling.

 • Teaserbillede
  Et billede der giver lyst til at se filmen. Teaserbilledet vises bla. i videoplayeren, indtil der trykkes på playknappen. Ofte er teaserbilledet et uddrag af filmens plakat inkl. filmtitel og slaglinje. Teaserbilledet skal helst have dimensionerne 853x480 pixels for ikke at blive beskåret. Bedste filtype er JPG eller PNG.

 • Teasertekst
  En kort tekst om filmen uden at fortælle det hele, så folk får interesse for at se filmen.

 • Teknikgruppen
  Teknikgruppen består af belyser, fotograf, fotografassistent, tonemester og klipper.

 • Tidskode
  Tidskode er et system baseret på tid i forhold til, hvor den enkelte lydoptagelse og billedoptagelse starter og slutter. Noteres af scripteren og bruges i efterarbejdet.

 • Tilt
  Tilt er, når kameraet bevæges nedefra og op eller oppefra og ned.

 • Tint
  Et billede kan tintes i f.eks. farven grøn, så billedet får en ensartet grøn farvetone.

 • Tonemester
  Tonemesteren planlægger og udfører optagelse af al lyd. Finder musik samt baggrunds- og effektlyde med klipperen.

 • To-skud
  To-skud er når to personer optræder i billedet samtidig. Det skaber samhørighed.

 • Total
  En total viser hele personen/genstanden samt omgivelserne. Dette bruges ofte som start på en ny scene for at vise, hvor personerne/genstanden er (establishing shot).

 • Totalbillede/total
  Totalbillede/total viser hele personer og så meget af omgivelserne, der kan komme med, når personerne er skåret lige over hovedet og lige under fødderne.

 • Trailerklipper
  Trailerklipperen redigerer filmens trailer ud fra instruktørens vision og egen kreativitet.

 • Trio
  I en trio danser tre personer sammen.

 • Udtryk, filmens
  Filmens udtryk er den kunstneriske stil/måde filmens handling fortælles i billeder og lyd – scenografi, farver, musik, kamerabevægelser (f.eks. håndholdt) osv.

 • Ultranær
  Ultranær viser enkelte detaljer hos en person f.eks. øjnene eller munden.

 • Undervandshus
  Undervandshus er en vandtæt beholder til kameraet, så man kan lave optagelser under vand.

 • Univers
  Den fiktive (opfundne) verden, som handlingen udspiller sig i.

 • USP
  USP = Unique Selling Point: Det, der adskiller produktet fra lignende eller tidligere versioner af produktet. Det store: DERFOR skal produktet købes af tilskueren.

 • Videologbog
  Optager og redigerer en videoevaluering om holdets arbejde med projektet.

 • Vinkel
  Vinkling vil sige, at en historie ses i et bestemt perspektiv. I skal udvælge noget til at være det vigtigste i filmen. Resten af historien ses i forhold til den valgte vinkel.

 • Virkemidler
  Der findes forskellige redskaber – virkemidler – til at holde tilskueren fanget af filmen, for eksempel musik, lydeffekter, stemningsbilleder eller grafik. Virkemidlerne er også med til at skabe filmens stemning/tone.

 • Visuelt
  Visuelt = billedmæssigt

 • Voice over
  En voice over er, når man lægger en fortællende stemme henover nogle billeder - ofte for at forklare noget eller give os nogle informationer, vi ikke ellers kan se.

 • Vox pop
  Vox pop er ”folkets stemme”; en rundspørge til nogle – i princippet – tilfældige mennesker. Der stilles et og samme spørgsmål om et aktuelt emne til alle.

 • Zeppeliner
  Zeppeliner er en stor vindhætte, hvori mikrofonen er ophængt for at undgå vindstøj ved udendørs optagelser.

 • Zoom
  Zoom er, når man ved hjælp af kameraets linse trækker motivet tættere på.