Klipper

Funktionsportræt

Det er forskelligt, hvad man laver under postproduktionenen. Der er mulighed for at klippe, lave en plakat for filmen eller planlægge dens premiere.

Hvis man er blevet klipper, har man stor indflydelse på den færdige film.

I klipningen skabes den endelige film. Her redigeres de bedste optagelser sammen i forhold til den oprindelige grundidé. Klipningen er i høj grad en kreativ proces, hvor der er mulighed for at styrke fortællingen med brug af forskellige klippeteknikker, grafik og musik.