Klipper

Funktionsportræt

Som klipper har du stor indflydelse på den færdige film.

I klipningen skabes den endelige film. Her redigeres de bedste optagelser sammen i forhold til det oprindelige manuskript. Klipningen er i høj grad en kreativ proces, hvor der er mulighed for at styrke fortællingen med brug af forskellige klippeteknikker, grafik, effektlyde og musik.

Det er vigtigt, at du er rigtig godt inde i manuskriptet, og at du kender jeres optagelser rigtig godt, så du har mulighed for at vælge det mest egnede til jeres film.

Du starter med at lave en grov gennemklipning, så du får filmens helhed på plads. Det gør det også lettere for instruktøren og dig at sikre, at I har samme forståelse af, i hvilken retning filmen skal udvikle sig. Herefter ligger arbejdet i at gøre klipningen mere og mere præcis, så du til sidst har det perfekte uddrag af jeres optagelser.

Ovenfor kan du se et portræt af den professionelle filmklipper, Gerd Tjur.