Vox pop

Hvad laver vox pop-holdet? Se videoen og læs det her.

En vox pop er et mini-interview med spørgsmål og svar om et aktuelt emne, der klippes sammen til en kort helhed. Et eksempel kunne være en lille undersøgelse på skolen blandt eleverne af, om man er for eller imod at der sælges sodavand i frugtboden.

En vox pop kan også bruges som evaluering af et forløb eller et projekt, hvor hele klassen kan udtale sig om deres arbejde i projektet og reflektere over, hvad de hver især har lært.

Hovedopgaven er at finde relevante spørgsmål og et godt optagested, og efterfølgende at få redigeret det til en helhed.

I kan lave en lille vox pop, hvor I spørger 3-5 personer eller en større, hvor hele klassen eller gruppen bliver spurgt.

I er to på et vox pop-hold:

Mange af opgaverne såsom forberedelse og klipning laver I sammen.