KDUV af Torben Larsen

Film i skolen. En kunstnerisk undersøgelse af studerendes professionsfaglige udvikling med en filmskabende praksis

Velkommen til mit KDUV-essay, som undersøger hvordan lærerstuderende udvikler sig professionsfagligt ved at inddrage film i deres undervisning. Der tages udgangspunkt i pilotmodulet "Film i skolen", som er gennemført i efteråret 2020 i samarbejde mellem Københavns Professionshøjskole, Det Danske Filminstitut og Station Next, hvor jeg hører til. Modulet inddrog alle dimensioner af filmdidaktikken: At opleve, forstå og skabe film. Dette multimodale essay har fokus på den filmskabende dimension.

Start læsning
Niveau : Avanceret Holdstørrelse : -
Fag : Dansk, musiske/kreative fag Teknisk niveau : -
Tid : Læsetid 3 timer

Opsummering

Jeg har fulgt seks studerende med et kamera på pilotmodulet i forhold til deres arbejde med den praktiske del, både deres egen filmskabelsesproces og deres didaktiske design (se filmen). Jeg har selv undervist holdet i disse områder.

Jeg har analyseret på deres erfaringer i processen. Undersøgelsen viser:

  • at de har valgt modulet ud fra en interesse i film.
  • at de generelt har fået blikket op for, at film kan bruges meget bredt i undervisningen.
  • at de især ser stort potentiale i praktisk filmproduktion, som både kan bruges som en anderledes måde at bearbejde et fagligt stof på og har et mere alment dannelsespotentiale, fordi eleverne skal forholde sig skabende til et medie.
  • at de har fået kompetencer til selv at skabe korte, dokumentariske filmformater.
  • at de har fået kompetencer til at rammesætte undervisningsaktiviteter med film.
  • at de har intentioner om at bruge deres nye filmdidaktiske kompetencer til at inddrage film mere i undervisningen.

Endvidere har jeg reflekteret over min egen proces med modulet, og hvorledes vi, der står for det, kan komme et skridt videre i udviklingen af det.

Modulet baserer sig på viden fra både det videnskabelige og det kunstneriske domæne. Der har været lidt uskarphed omkring dette, hvilket er medvirkende til, mener jeg, at de studerende til en vis grad har savnet en rød tråd i modulet. Mit bud på at løse dét er lanceringen af en ny model, Den filmdidaktiske cirkel, som er en helhedsorienteret filmdidaktik, som tager hensyn til, at både reception og produktion af film rummer såvel en præ-refleksiv som en refleksiv fase.

LÆS KDUV-ESSAY
Hvad er

KDUV ?

Et kunstdidaktisk udviklingsprojekt forsker i den didaktiske praksis på kunstneriske uddannelsesinstitutioner. Der kan trækkes på viden og metoder fra både det videnskabelige og kunstneriske vidensområde.

Det betyder, at jeg vil lave en kunstnerisk undersøgelse med et videnskabeligt islæt. Jeg vil lade mig inspirere af videnskabelig viden og metoder. Samtidig tillader mig at have et subjektivt blik på genstandsfeltet, ligesom jeg vil komme med refleksioner over min egen praksis og udvikling undervejs i projektet. Som i et essay.

Formidlingsformen er en mellemting mellem en klassisk artikel og en film. En multimodal, kunstnerisk forskningsartikel. Jeg er både cand. mag. i filmvidenskab og filmskaber, og derfor er det naturligt for mig at reflektere og kommunikere i både skrift- og filmsproget.

Læs mere om den nye KDUV-form på forsiden af essayet.

- TORBEN LARSEN, juni 2021

LÆS KDUV-ESSAY