Lærerintro

Der er ingen tvivl om at filmproduktion er attraktivt i mange elevers øjne. Hvorfor ikke bruge denne motivationsfaktor i alle skolens fag?

Formålet med Filmlinjen er at gøre det nemt at arbejde fagfagligt i skolen gennem praktisk arbejde med filmmediet.

  • Hvorfor ikke lade eleverne udforske lokalhistorien gennem en dokumentarfilm?
  • Eller sætte dem til at lave en kortfilm i tysk, fransk eller engelsk – med eget eller fortrykt manuskript?
  • Lær dem om reklamens magt ved at lade dem producere en reklamefilm selv
  • Kombinér bevægelse og medier ved at lave dansefilm
  • Eller få en gruppe elever til at (selv)evaluere en hvilken som helst proces – et sprogfagsemne, et tema i samfundsfag eller en projektuge – med en vox pop?

I temaoversigten finder du en række færdige undervisningsforløb – temaer – som opfylder mål for forskellige fag.

Man opfylder altid mange mål i danskfaget ved at lade eleverne lave film, så der er oplagt mulighed for tværfagligt samarbejde mellem dansk og andre fag. Da der arbejdes med digitale medier, leves der generelt op til en hel række af de fælles mål, som er beskrevet i det tværgående emne It og medier. Eleven arbejder især i positionen som målrettet og kreativ producent, men berører også de øvrige positioner. 

DE 4 ELEVPOSITIONER 

DE 4 ELEVPOSITIONER: 

I undervisningsforløb, hvor it og medier indgår, anvender eleverne en række digitale kompetencer.

Eleverne kan i løbet af et undervisningsforløb indtage forskellige positioner. I det tværgående emne It og medier opereres der med fire positioner:

  1. Eleven som kritisk undersøger 
  2. Eleven som analyserende modtager
  3. Eleven som målrettet og kreativ producent
  4. Eleven som ansvarlig deltager.

I praksis er der selvfølgelig tale om flydende grænser, men de fire elevpositioner beskriver og afgrænser nogle særlige kendetegn for elevernes læreprocesser.

(Kilde: www.emu.dk)

For hvert forløb har vi desuden udpeget de faglige mål, der som minimum opfyldes ved at arbejde med temaet. Man kan som regel opnå flere mål ved at pege idéudviklingen i en bestemt emnemæssig retning.

Eleverne arbejder i filmhold på 2-8 personer.

De får hver deres funktion og dermed ansvarsområde, og Filmlinjen klæder dem på til at klare jobbet gennem videotutorials, artikler og eksempler. Se hvordan filmholdet arbejder, og hvor nemt det er at oprette en produktion i videoen herover.
TIP

TIP: På temaer baseret på filmtypen 'Kortfilm - avanceret' kan der laves hold med helt op til 26 forskellige funktioner. Men det kræver, at du selv sætter holdet og har en vis viden om de forskellige funktioner. På alle andre filmtyper kræves ingen forkundskaber og systemet sætter automatisk filmholdene.

Arbejdet med Filmlinjen.dk er tilpasset folkeskolens 7.-10. klasse samt mediefag i gymnasiet. Der kræves ingen faglige eller tekniske forudsætninger. 

 

Oprettelse af filmhold

For at starte skal du oprette dig som producent.

Derefter tager det få minutter at oprette et filmhold til hver gruppe i klassen.