Colorgrading - artikel

Colorgrading går ud på, at man i postproduktionen ændrer farve og lys på det materiale, man har optaget. Colorgradingen kan have flere formål, da den f.eks. enten kan bruges til at redde optagelser, der ikke blev som ønsket, matche klippene i scenen eller også kan den f.eks. bruges til at tilføre en bestemt stil til filmen. Hvordan du bruger colorgradingen, kommer helt an på situationen.

Colorgradingen tilføjes som regel til sidst i postproduktionen. Det ville jo ikke give ret meget mening at bruge enorme mængder tid på at colorgrade noget materiale, hvis det i sidste ende alligevel bliver klippet ud af filmen.

De fleste klippeprogrammer har indbygget en eller anden form for colorgrading-værktøj, men da de alle sammen fungerer forskelligt, bliver der her kun refereret til generelle funktioner.

Redde billeder der er for lyse:
Når man kommer hjem fra en optagelse, og ser materialet igennem på en skærm, er det ikke altid, at billederne er som man gerne ville have dem. Nogle billeder er måske for lyse, mens andre billeder måske har en forkert hvidbalance.

Hvis dine billeder er for lyse eller mørke, kan materialet muligvis gøres bedre ved at skrue ned eller op for lysstyrken i klippet. Et "brightness/contrast" filter kan sænke lysstyrken, og tilføre kontrast mellem de lyse og mørke områder i billedet. En anden mulighed er et "levels"-filter, hvor du kan skrue op for henholdsvis de mørke områder, de lyse områder og områderne midt imellem. Forsøg at skrue op og ned for værdierne i filtrene, og bedøm, hvornår billedet ser bedst ud.

Her kan du se et billede, der er for lyst:

Lys Foer

Her kan du se et billede, hvor der er skruet ned for lyset i postproduktionen:

Lys Efter

Er billedet "brændt ud", er det dog ikke muligt at redde billedet. For så er der nemlig ikke mere information at hente i de lyse områder af billedet, og der vil det ikke hjælpe meget at skrue ned for lyset i postproduktionen. Så sørg for at optagelserne i første omgang er så gode som muligt, og så kan eventuelle småfejl senere rettes i postproduktionen.

Rette op på hvidbalancen i et klip:
Hvis du ikke har fået sat hvidbalancen ordentligt, da du var ude på optagelsen, risikerer du at få billeder med forkerte farveforhold med hjem. Der er dog en chance for, at du kan rette op på hvidbalancen i optagelsen ved at ændre på farveholdningen. Brug evt. et filter, hvor du kan ændre i farverne separat (det hedder ofte noget i stil med color balance, RGB balance, color corrector el. lign.), og forsøg dig frem. Er billedet for blåt, kan du evt. prøve at tilføre nogle varme farver, og er billedet for gult, kan du evt. prøve at tilføre nogle kolde farver.

Her kan du se et billede med en forkert hvidbalance:

WHT Foer

Her kan du se et billede, hvor hvidbalancen er ændret i postproduktionen:

WHT Efter


Matche klip i en scene:
Når man optager en scene, består den som regel af flere forskellige indstillinger, og da kameraet flyttes rundt mellem indstillingerne, og da der ikke skydes i den samme retning hele tiden, er det ikke altid, at lys og farver passer mellem de forskellige indstillinger i den samme scene. Derfor bruges colorgrading ofte til at matche indstillinger indbyrdes i scenen.

Tilføre et look til en film:
Nogle gange ønsker man ikke, at billederne ser realistiske ud, og derfor kan man i postproduktionen vælge at tilføre et bestemt look til filmen. Man kan f.eks. vælge at lade filmen være i sort/hvid, gøre billedet ekstremt kontrastfyldt eller tinte billedet i en bestemt farve.

Muligvis har I haft en idé om en bestemt billedstil, inden I gik i gang med optagelserne, så prøv at holde fast i den idé. Men da I arbejder digitalt med materialet, er der også mulighed for at prøve flere forskellige look af. Forsøg dig frem, og vælg en stil du kan lide.

Her kan du se et billede FØR det er tintet grønt i postproduktionen:

Tint Foer

Her kan du se et billede, EFTER det er tintet grønt i postproduktionen:

Tint Efter