Feedback på dokumentarfilm

Det kan være svært at give og modtage feedback på et kreativt produkt - fx en dokumentarfilm. Filmskaberne har brugt megen tid og energi på filmen og vil måske blive skuffede, hvis ikke den opfattes som planlagt. Giveren af feedback skal omvendt videregive sin oplevelse af filmen, så filmskaberen lærer noget af det og ikke tager det personligt. Her er en guide til, hvordan I kan give og modtage god, konstruktiv feedback på hinandens film.

  

I skal arbejde i de grupper, I også filmede i. Beslut først om I evaluerer to grupper eller tre grupper sammen. Vi anbefaler tre grupper.

  • Gr1 evaluerer filmen af Gr2
  • Gr2 evaluerer filmen af Gr3
  • Gr3 evaluerer filmen af Gr1


 

1. Evaluering i grupper

Se filmen I skal evaluere.  
Udfyld Feedbackboardet.

 

2. Feedback til filmholdet
Sæt jer alle sammen og vælg, hvilken film, der først skal gives feedback på. Hvis I er tre grupper, vil der være en feedbackgruppe, en filmskabergruppe og en observatørgruppe.

Tjek lige disse tips før i går i gang med første runde:

TIP til at GIVE feedback

TIP til at GIVE feedback

Feedback skal udtrykke anerkendelse af modtageren. Anerkendelse er respekt for modtageren. Husk, at der er lagt et stort stykke arbejde i filmen. Anerkendelse er ikke det samme som ros.

Feedback skal starte med det positive. Hvis det positive omtales først, er vi mere tilbøjelige til at lytte.

Feedback skal gives på produktet - ikke på personen. Det er nemmere og mere fair at modtage feedback for ens produkt end for ens personlighed. Sig fx: "Min oplevelse af filmen er..." eller "Jeg forstår det sådan at..." 

TIP til at MODTAGE feedback

TIP til at MODTAGE feedback

Tag imod feedbacken uanset om det er ris eller ros.

Tro på at den der giver dig feedback vil det bedste for dig.

Begræns din respons. Du behøver ikke at forsvare dig, undskylde dig og forklare dig yderligere. Lad feedbacken stå alene, selvom det er svært

Hvis du vil have feedbacken uddybet eller yderligere konkretiseret, er du naturligvis velkommen til at spørge nysgerrigt ind. Spørg fx: "Hvad kunne være gjort anderledes for at...". Du kan også bede om konkrete eksempler.

Se evt. den film, der skal evalueres, igen.

Feedbackgruppen giver feedback ud fra Feedbackboardet. De andre lytter, men filmskaberne kan stille opklarende spørgsmål, og observatørerne kan tilføje deres oplevelse af de enkelte punkter, der tales om.

Efter ca. 10 min. går I videre til næste film, og grupperne skifter funktion.