Kreative kameravinkler og kamerabevægelser

Her er en række eksempler på kreative kameravinkler og kamerabevægelser, som kan skabe sjove og anderledes billeder.

  • Frø-perspektiv
  • Fugle-perspektiv
  • Lav vinkel
  • Høj vinkel
  • Kameraet bevæger sig med danserens bevægelse
  • Kameraet bevæger sig imod danserens bevægelse
  • Kamera og danser har hver deres bevægelse

Man kan også lege med hastigheden på optagelserne ved at lave slowmotion, som er med til at fremhæve og tydeliggøre dansernes bevægelser, eller fastmotion.

TIP

TIP: Slowmotion eller fastmotion tilføjes normalt i klippeprogrammet. Har du en iPhone 5S eller derover, er der dog mulighed for at lave særlige superslow-optagelser (der optages 120 eller 240 billeder pr. sek.). Gå ind i Kamera og optag som Slowmotion.