Skudliste

Skudlisten er en oversigt over de indstillinger, der skal optages i hver scene. Den kaldes også for indstillingslisten.

Når du laver skudlisten, skal du forestille dig, hvordan scenen dækkes bedst ind med så få indstillinger som muligt. En simpel skudliste af en dialogscene indeholder f.eks. et totalbillede og et nærbillede af hver af de to personer.

Her kan du se et eksempel på og hente en skabelon til en skudliste.