Upload til Skoletube / WeVideo

WeVideo er et online klippeprogram, hvilket vil sige at alt jeres råmateriale (film, lyd, billeder) skal uploades før I kan klippe. Det er store filer, så processen kan tage lang tid, især hvis mange grupper uploader samtidigt. Upload derfor jeres råmateriale lige efter optagelse - vent ikke til klippedagen.

 

Hvis I har optaget på smartphone eller tablet

Det er smartest at uploade råmaterialet til Skoletube først og derefter importere det i We Video.

 1. Hent/åbn Skoletube-app-en på enheden, I har optaget på. App-en har den store fordel, at den komprimerer videofilerne før upload, så uploaden bliver hurtigere.
 2. I Skoletube-app: Udvælg alle jeres optagelser og upload dem. Se hvordan i denne videoguide.

Mens dine medier uploader, så find en computer til at redigere på og gør således for at importere dine medier:

 1. På computeren: Åbn WeVideo via Skoletube
 2. Gå til fanebladet Media og klik '+'
 3. Vælg så Skoletube (fuglen)
 4. Find og vælg alle de medier, du vil importere.
 5. Tjek at alle optagelser kan afspilles i WeVideo.

 

Hvis I har optaget på et videokamera

Find den computer, du vil redigere på og gør således for at importere dine medier:

 1. Lav en mappe på computerens harddisk og overfør alle optagelser til mappen.
 2. Åbn WeVideo via Skoletube
 3. Gå til fanebladet Media og klik '+'
 4. Find og vælg alle de medier, du vil importere via 'Browsw to select' eller ved at trække mediefilerne ind i dropzonen.
 5. Tjek at alle optagelser kan afspilles i WeVideo.