Om temaet: Dokumentar - Gyldendal

OBS: Dette forløb er en del af et længere forløb på Gyldendal Dansk (kræver abonnement).

 

At lave dokumentarfilm er en fantastisk mulighed for at eleverne kan bevæge sig i dybden med stof i deres lokalmiljø. Forskellige grupper kan komme med forskellige vinkler på stoffet. Alle i klassen får dermed noget ud af alle film.

Dokumentarfilmholdet skal finde noget fra sin omverden, som kunne være interessant at lave en dokumentarfilm om. 

Du kan som lærer vælge at idéerne skal pege i en bestemt tematisk retning, fx.: "Lav en film om det kommende lokalvalg". Hovedopgaverne efter ideudviklingen er at finde en person, som kan fortælle om emnet i et interview, at skyde nogle fede stemningsbilleder, finde den rette musik og redigere det hele sammen til en interessant film.

For at oprette filmhold med dette undervisningsforløb, skal du logge ind eller oprette dig som producent.

 

Filmholdet

Dokuholdet består af 2-3 personer, som arbejder sammen om de fleste opgaver. Under optagelsen fordeles funktionerne instruktør, fotograf og evt. tonemester. 

Eleverne arbejder på Filmlinjen.dk, der stilladserer eleverne i produktionsprocessen og samtidig giver læreren overblik over filmholdenes progression.

Se elevuniverset ved at logge ind med login og password: gyldendal2

 

Evaluering

Efter at have arbejdet fokuseret med film i flere dage, skal den selvfølgelige evalueres,

For at kvalificere evalueringen af de enkelte filmværker har vi skabt værktøjet Feedback på dokumentarfilm, som hjælper med at sætte ord på, hvad der fungerer, og hvad der kunne gøres bedre, i de enkelte produktioner.

 

Fælles mål

Dokumentarfilm egner sig særligt til fagene dansk, historie og samfundsfag.

Da eleverne laver film om noget/noget fra lokalmiljøet, leves op til principperne for åben skole.

Da der arbejdes med digitale medier, leves der generelt op til en hel række af de fælles mål, som er beskrevet i det tværgående emne It og medier. Eleven arbejder især i positionerne som målrettet og kreativ producent og kritisk undersøger, men berører også de øvrige positioner. 

DE 4 ELEVPOSITIONER 

DE 4 ELEVPOSITIONER: 

I undervisningsforløb, hvor it og medier indgår, anvender eleverne en række digitale kompetencer.

Eleverne kan i løbet af et undervisningsforløb indtage forskellige positioner. I det tværgående emne It og medier opereres der med fire positioner:

 1. Eleven som kritisk undersøger 
 2. Eleven som analyserende modtager
 3. Eleven som målrettet og kreativ producent
 4. Eleven som ansvarlig deltager.

I praksis er der selvfølgelig tale om flydende grænser, men de fire elevpositioner beskriver og afgrænser nogle særlige kendetegn for elevernes læreprocesser.

(Kilde: www.emu.dk)

Filmproduktion taler også ind i de fire dimensioner, der er beskrevet for det tværgående tema Innovation og entreprenørskab: handling, kreativitet, omverdensforståelse og personlig indstilling. I FFM står der: "Intentionen er, at skolen skal styrke elevernes kompetencer til at omsætte ideer, drømme og tanker til handling. Eleverne skal kunne forholde sig skabende og kreativt, de skal kende deres omverden som et mulighedsfelt for udfoldelse, og de skal styrke deres tro på at kunne være medskabere af deres liv, af samfundet og af vækst”. 

Vi har desuden udpeget de faglige mål, der er relevante for målgruppen (udskolingen). Udover disse kan man opfylde mange mål ved at pege ideudviklingen i en bestemt tematisk retning, fx: "Lav en film om det kommende lokalvalg" (samfundsfag).

DANSK - færdigheds- og vidensmål (efter 9. klasse)

HISTORIE - færdigheds- og vidensmål (efter 9. klasse)

SAMFUNDSFAG - færdigheds- og vidensmål (efter 9. og 10. klasse)

 

Forslag til læringsmål

Eleverne kan lære at:

 • udvikle idéer til en klassisk journalistisk dokumentarfilm om et konkret aktuelt eller historisk emne *
 • vurdere hvilke idéer, der er realisérbare *
 • vinkle et emne *
 • tilegne sig viden om det givne emne og en repræsentant for det via research fx på internettet og telefonisk *
 • bruge de dokumentariske virkemidler til at underbygge filmens pointer *
 • planlægge og udføre et interview
 • planlægge en billedside til en dokumentarfilm
 • kende de forskellige billedudsnit og perspektiver
 • vælge musik og evt. lydeffekter, der passer stemningsmæssigt til filmen
 • fremstille råoptagelser til en film *
 • redigere en film *
 • kende til simple regler for ophavsret og kreditering *
 • reflektere over brugen af filmiske virkemidler i film, der beskræftiger sig med virkeligheden *
 • analysere egen og andres dokumentarfilm *

* Da eleverne har hver sin funktion (ansvarsområde), varierer det hvilke af ovenstående punkter hver elev lærer. Alle på holdet lærer de med * markerede punkter.