Filmlejrskole på Station Next

Denne side inklusive PDF-er til download er et særligt materiale, der henvender sig til læreren, der skal have en klasse på filmlejrskole på Station Next.

Her finder du intromateriale til både elever og lærer samt skabeloner og eksempler til brug for arbejdet i Filmlejrskolens første fire faser, inden I ankommer til Station Next.

Undervejs i hele forløbet bruger vi Filmlinjen.dk som undervisningsredskab. For at du kan lære Filmlinjen.dk bedre at kende, anbefaler vi, at du ser introvideoen om elevens arbejde. Introvideoen ses også af klassen, inden produceren kommer på besøg.

Vi anbefaler, at du også læser i Lærervejledningen for Filmlinjen.dk. Når du har set introvideoen for elevens arbejde på Filmlinjen.dk samt har læst Elevdelen i Lærervejledningen s. 18-24, er du godt rustet til at kunne vejlede eleverne i arbejdet med Filmlinjen.dk hjemme på skolen.

 

FILMSKABERE PÅ FILMLEJRSKOLEN

Det er en særlig oplevelse at være en del af et filmhold på Filmlejrskolen, og for at eleverne kan forberede sig til opholdet på Station Next, har vi lavet to elevark.

Det ene er en oversigt over, hvad der sker og hvornår.

Der er mange spørgsmål inden opholdet, og derfor har vi i det andet samlet svar på de ofte stillede spørgsmål. 

 

FILMLEJRSKOLENS FEM FASER

Filmlejrskolen er inddelt i fem faser. Nedenfor kan du se de fem faser i punktform. Under "Dokumenter og links" findes en uddybende beskrivelse af og et overblik over faserne.

 

1. Den første forberedelse til lejrskolen

Denne fase igangsættes, når du finder det relevant. Det er en god idé at tænke Filmlejrskolen ind i et længere forløb. Det kan være op til et år inden selve Filmlejrskolen, men skal dog også times således, at eleverne ikke mister interessen.

Inden selve forberedelsen til filmen går i gang, kan klassen forberede sig ved at:

  • se mange kortfilm
  • træne specifikke filmfærdigheder via aktiviteter, som fx i Filmfagligt fokus.

 

2. Før producerens besøg

Det anbefales, at du påbegynder denne fase ca. 8 skoleuger før producerens besøg.

Før producerens besøg skal klassen arbejde med følgende:

  • Idéudvikling
  • Manuskriptudvikling
  • Introduktion til Filmlinjen.dk
  • Funktioner på filmholdet
  • Funktionsfordeling

  

3. Producerbesøget

Ca. 1-3 uger før selve Filmlejrskolen er manuskriptet færdigt og filmholdet er sat, og det er nu tid til et besøg af produceren. Besøget varer en skoledag á 5-6 timer.

Formålet med producerens besøg er at:

  • få eleverne sporet ind på at tænke i film – manuskriptet skal omsættes.
  • få den endelige fordeling af fagfunktioner på plads.
  • få sat alle elever ind i deres funktion

  

4. Udvikling af filmen

Efter producerens besøg er det vigtigt, at der er 1½ - 2 hele skoledage til, at eleverne arbejder videre på egen hånd med forberedelserne til filmen. Arbejdet foregår på skolen via Filmlinjen.dk.

  

5. Filmlejrskolen på Station Next – nye roller

På Filmlejrskolen er eleverne i gode hænder hos de professionelle filmfolk, derfor vil du og din kollegas rolle nok adskille sig meget fra hverdagen i skolen. I vil nu være pædagogiske runners, og det vil give jer mulighed for bl.a. at hygge om eleverne, assistere i elevernes arbejde og observere jeres elever i nye situationer.

 

DEADLINES

For at Filmlejrskolen bliver en god oplevelse for alle parter, beder vi dig kontakte os omkring forskellige oplysninger såsom mailadresser, antallet af piger og drenge i klassen, aflevering af synopser m.v.

Der er sat deadline for, hvornår vi skal modtage oplysningerne, og du kan downloade en liste over alle deadlines samt kontaktoplysninger.

 

SAMTYKKEERKLÆRING TIL OFFENTLIGGØRELSE AF BILLEDER

På Station Nexts hjemmeside og på Filmlinjen.dk bliver materialer, fotos og film fra alle skoler, der har været på Filmlejrskole på Station Next, lagt frem. Dette er en god mulighed for, at andre kan se resultaterne af anstrengelserne. Ifølge Persondataloven skal vi som institution indhente tilladelse til denne offentliggørelse.

For elever, der er under 15 år, skal tilladelsen gives af forældremyndighedens indehaver.

For elever, der er over 15 år, kan tilladelsen gives af eleven selv.

Begge typer samtykkeerklæringer findes under "Dokumenter og links".

 

FILM- OG LITTERATURLISTE

Vi har samlet en liste over kortfilm, der egner sig til forberedelsen inden lejrskolen. Filmene findes på Filmcentralen og enkelte også på dvd-samlinger fra Det Danske Filminstitut, der også tilbyder undervisningsmateriale til filmene. På listen finder du også lærebogsmaterialer om film til brug i undervisningen samt inspirerende filmlitteratur til læreren.

 

EKSEMPLER FRA DE PROFFE

Alle de metoder og værktøjer, eleverne kommer til at bruge på de forskellige funktioner, er inspirerede af professionelle filmskaberes ditto.

Vi har samlet en PDF med eksempler og skabeloner på en række af de vigtigste dokumenter, et filmhold typisk skal producere på en filmlejrskole.

Listen er ikke udtømmende. Der findes mange flere værktøjer under de enkelte funktioner, hvor den præcise brug af det også forklares nærmere.