Filmuge - kortfilm

Dette tema bruges i forbindelse med Station Nexts filmuger på skolen. Der oprettes (af læreren) en produktion af denne type pr. filmhold i klassen.

Filmuge på skolen (5 dage) med kortfilm fiktion, lærerkursus og proffe filmfolk.

Læreren kommer på en dags kursus i filmproduktion før filmugen og en instruktør kommer ud og holder et inspirationsoplæg for eleverne. Så skal de producere kortfilm på små filmhold á 5-6 personer, hvor hver elev har sin funktion på filmholdet. I selve filmugen kommer der proffe filmfolk to af dagene og hjælper med hhv. forproduktion og redigering.

Forløbet koster 950 kr. pr. klasse.

Læs mere og book forløb på www.station-next.dk 

I denne video kan du se lærere og elever fra en 8. klasse arbejde i en filmuge: