Om temaet: Gyserfilm

Den måske populæreste filmgenre hos eleverne er gyserfilmen. Men ofte er elevernes egne gysere ikke specielt uhyggelige. I dette forløb lærer de at udvikle og producere effektive gyserfilm.

Forløbet indgår i et større gyserforløb på dansk.gyldendal.dk. Men det kan sagtens stå alene, og så forløber det således:

Først arbejder holdet (5-6 pers.) grundigt med historien. Alle udvikler en ide til en gyser (og skriver evt. synopsis på den), og blandt disse ideer findes den ene, der forfines og ender som filmens manuskript.

Herefter arbejder de forskellige funktioner med billedfortælling, lydside, instruktion, skuespil, scenografi, kostumer og klipning. Der skal træffes mange valg i forproduktionen, så de helt rigtige skud kommer i kassen under optagelserne.

postproduktionen kan der klippes to versioner af samme film, så alle kommer til redigeringscomputeren. Eller man kan lade et par elever lave en plakat til filmen eller en vox pop om processen, mens de andre klipper filmen. (Læs flere forslag til planlægningen af undervisningen i lærervejledningen).

For at oprette filmhold med dette undervisningsforløb, skal du logge ind eller oprette dig som producent.

 

Funktioner og kompetencer

Der er 5-8 elever på hvert filmhold, og de kan med fordel have disse kompetencer:

 • Instruktøren - skal være både tjekket og kreativ og kunne arbejde selvstændigt.
 • Fotografen - skal være disciplineret, selvstændig og hårdtarbejdende.
 • Tonemester – skal skabe lydsiden på filmen, dvs. kunne finde musik og finde frem til de andre lyde, der passer til ideen.
 • Scenografen - skal have sans for rum, farver og stemninger og være praktisk anlagt.
 • Kostumieren - skal have sans for tøjstil, farver og stemninger.
 • Skuespilleren - skal ikke være genert, men være parat til at udtrykke følelser fra sin karakter, mens de andre på holdet ser på.

Holdsammensætningen er vigtig og er nærmere beskrevet i lærervejledningen.

 

Mål med undervisningsmaterialet

Kortfilm egner sig særligt til fagene dansk og engelsk.

Da der arbejdes med digitale medier, leves der generelt op til en hel række af de fælles mål, som er beskrevet i det tværgående emne It og medier. Eleven arbejder især i positionen som målrettet og kreativ producent, men berører også de øvrige positioner. 
DE 4 ELEVPOSITIONER 

DE 4 ELEVPOSITIONER: 

I undervisningsforløb, hvor it og medier indgår, anvender eleverne en række digitale kompetencer.

Eleverne kan i løbet af et undervisningsforløb indtage forskellige positioner. I det tværgående emne It og medier opereres der med fire positioner:

 1. Eleven som kritisk undersøger 
 2. Eleven som analyserende modtager
 3. Eleven som målrettet og kreativ producent
 4. Eleven som ansvarlig deltager.

I praksis er der selvfølgelig tale om flydende grænser, men de fire elevpositioner beskriver og afgrænser nogle særlige kendetegn for elevernes læreprocesser.

(Kilde: www.emu.dk)

Filmproduktion taler også ind i de fire dimensioner, der er beskrevet for det tværgående tema Innovation og entreprenørskab: handling, kreativitet, omverdensforståelse og personlig indstilling. I FFM står der: "Intentionen er, at skolen skal styrke elevernes kompetencer til at omsætte ideer, drømme og tanker til handling. Eleverne skal kunne forholde sig skabende og kreativt, de skal kende deres omverden som et mulighedsfelt for udfoldelse, og de skal styrke deres tro på at kunne være medskabere af deres liv, af samfundet og af vækst”. 

Vi har desuden udpeget de faglige mål, der er relevante for målgruppen (udskolingen). 

DANSK - færdigheds- og vidensmål (efter 9. klasse)

 

Forslag til læringsmål

Eleverne kan lære at:

 • udvikle idéer til en kort gyserfilm og vurdere, hvilke der er realisérbare *
 • skrive et filmmanuskript *
 • kende de forskellige billedudsnit og perspektiver
 • planlægge billedsiden til en film
 • vælge musik, der passer stemningsmæssigt til filmen
 • finde en location og bearbejde den scenografisk, så den passer stemningsmæssigt til filmen
 • finde kostumer, der passer stemningsmæssigt til filmen
 • skabe og fremføre fiktive karakterer
 • fremstille råoptagelser til en film *
 • redigere en film
 • kende til simple regler for ophavsret og kreditering
 • lave en filmplakat
 • analysere egen og andres kortfilm, især med fokus på gysergenrens virkemidler *

* Da eleverne har hver sin funktion (ansvarsområde), varierer det hvilke af ovenstående punkter hver elev lærer. Alle på holdet lærer de med * markerede punkter.