Om temaet: Reklame

Reklame er et område, næsten alle elever kommer til at arbejde med i danskfaget. Dette tema lader eleverne producere en reklamefilm for et produkt eller en sag. Undervejs forholder de sig analytisk og vurderende i forhold til andre reklamer, og de lærer at bruge de filmiske virkemidler i deres egen reklame.

Reklame har en af eleverne (eller læreren) rollen som direktør for en virksomhed, som ejer et produkt, der skal laves en reklame for. Direktøren bestiller reklamen hos et filmhold, som er resten af gruppen.

Hvem er målgruppen? Hvordan kan man mest effektivt kommunikere et produkts (eller en sags) fortræffeligheder? Hvilke tv-kanaler skal reklamen vises på? Dette er blot nogle af de indledende spørgsmål, gruppen kommer gennem på en reklamefilm-produktion.

Herefter arbejder de forskellige funktioner med billedfortælling, lydside, instruktion, skuespil, scenografi, kostumer og klipning. Der skal træffes mange valg i forproduktionen, så de helt rigtige skud kommer i kassen under optagelserne.

I postproduktionen klippes filmen af nogle af eleverne, mens resten laver den vigtige afmelding, som runder reklamen af. Endelig præsenteres den færdige film for kunden og resten af klassen. Virker reklamen overfor målgruppen?

For at oprette filmhold med dette undervisningsforløb, skal du logge ind eller oprette dig som producent.

 

Funktioner og kompetencer

Der er 5-8 elever på hvert filmhold, og de kan med fordel have disse kompetencer:

 • Kunde – skal kunne spille rollen som den krævende kunde og turde sætte krav til resten af filmholdet. Denne funktion kan evt. varetages af læreren.
 • Instruktøren - skal være både tjekket og kreativ og kunne arbejde selvstændigt.
 • Fotografen - skal være disciplineret, selvstændig og hårdtarbejdende.
 • Tonemester – skal skabe lydsiden på filmen, dvs. kunne finde musik og finde frem til de andre lyde, der passer til ideen.
 • Scenografen - skal have sans for rum, farver og stemninger og være praktisk anlagt.
 • Kostumieren - skal have sans for tøjstil, farver og stemninger.
 • Skuespilleren – skal ikke være genert og være parat til at udtrykke følelser fra sin karakter, mens de andre på holdet ser på.

Nogle elever kan have to funktioner. Holdsammensætningen er vigtig og er nærmere beskrevet i lærervejledningen.

 

Mål

Da der arbejdes med digitale medier, leves der generelt op til en hel række af de fælles mål, som er beskrevet i det tværgående emne It og medier. Eleven arbejder især i positionen som målrettet og kreativ producent, men berører også de øvrige positioner. 
DE 4 ELEVPOSITIONER 

DE 4 ELEVPOSITIONER: 

I undervisningsforløb, hvor it og medier indgår, anvender eleverne en række digitale kompetencer.

Eleverne kan i løbet af et undervisningsforløb indtage forskellige positioner. I det tværgående emne It og medier opereres der med fire positioner:

 1. Eleven som kritisk undersøger 
 2. Eleven som analyserende modtager
 3. Eleven som målrettet og kreativ producent
 4. Eleven som ansvarlig deltager.

I praksis er der selvfølgelig tale om flydende grænser, men de fire elevpositioner beskriver og afgrænser nogle særlige kendetegn for elevernes læreprocesser.

(Kilde: www.emu.dk)

Filmproduktion taler også ind i de fire dimensioner, der er beskrevet for det tværgående tema Innovation og entreprenørskab: handling, kreativitet, omverdensforståelse og personlig indstilling. I FFM står der: "Intentionen er, at skolen skal styrke elevernes kompetencer til at omsætte ideer, drømme og tanker til handling. Eleverne skal kunne forholde sig skabende og kreativt, de skal kende deres omverden som et mulighedsfelt for udfoldelse, og de skal styrke deres tro på at kunne være medskabere af deres liv, af samfundet og af vækst”. 

Vi har desuden udpeget de faglige mål, der er relevante for målgruppen (udskolingen). 

DANSK - færdigheds- og vidensmål (efter 9. klasse)

 

Forslag til læringsmål

Eleverne kan lære at:

 • udvikle idéer til en reklamefilm og vurdere, hvilke der er realisérbare *
 • arbejde med et budskab og formidle det til en defineret målgruppe *
 • skrive et kort filmmanuskript *
 • kende de forskellige billedudsnit og perspektiver
 • planlægge billedsiden til en film
 • vælge musik, der passer stemningsmæssigt til filmen
 • finde en location og bearbejde den scenografisk, så den passer stemningsmæssigt til filmen
 • finde kostumer, der passer stemningsmæssigt til filmen
 • skabe og fremføre fiktive karakterer
 • fremstille råoptagelser til en film *
 • redigere en film
 • kende til simple regler for ophavsret og kreditering
 • analysere egen og andres reklamefilm *

* Da eleverne har hver sin funktion (ansvarsområde), varierer det hvilke af ovenstående punkter hver elev lærer. Alle på holdet lærer de med * markerede punkter.