Om temaet: Vox pop

En vox pop er "folkets stemme". En serie spørgsmål og svar om et aktuelt emne klippes sammen til en kort helhed, så der gives forskellige vinkler på emnet. På relativt kort tid kommer holdet igennem filmens grundfaser og arbejder samtidig i dybden med et emne, de selv eller læreren har bestemt.

Intervieweren stiller som regel et eller flere enslydende spørgsmål til alle interviewede om et aktuelt emne. Svarene redigeres ned, så de er ganske korte.

Ofte bruges vox pop til at give et bredt udsnit af folks meninger om en sag, men voxpoppen kan også bruges som evaluering af et forløb eller et projekt, hvor hele klassen kommer til orde om deres funktion i projektet og med refleksioner over, hvad de hver især har lært. Hvis man f.eks. har lavet film på et andet tema på FilmlinjenTEMA, er det oplagt at lade nogle elever lave en vox pop om forløbet, mens “hovedfilmen” klippes.

Hovedopgaven er at finde relevante spørgsmål og et godt optagested, og efterfølgende at få redigeret det til en helhed. En voxpop kan gøres meget overskuelig med meget få spørgsmål og få interviewpersoner, og den kan gøres mere kompleks med flere spørgsmål og mange interviewpersoner.

Vox poppen giver et færdigt produkt, som kort og præcist kan videreformidle eleverne oplevelse af et projekt til f.eks. forældrene.

Teknisk kan en vox pop løses meget simpelt, f.eks. ved at bruge en smartphone som kamera og evt. til redigering.

 

Trinmål

En vox pop kan behandle emner eller processer i tilknytning til alle skolens fag, hvis læreren er med til at styre emnevalget.

Da der arbejdes med digitale medier, leves der op til en hel række af de fælles mål, som er beskrevet i Faghæfte 48. IT- og mediekompetencer i folkeskolen.

Trinmål for dansk

  • udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i komplekse produktioner
  • anvende informationsteknologi og elektroniske mediers muligheder bevidst og hensigtsmæssigt
  • anvende informationsteknologi til søgning og kommunikation
  • forholde sig analytisk og reflekteret til tekster og andre udtryk fra forskelligartede medier
  • anvende computeren som redskab og bruge informationsteknologi hensigtsmæssigt som kommunikationsmiddel og i forskellige skriveforløb
  • bruge skriftsproget som støtte for tænkning og som et praktisk redskab i hverdagen.