Værktøjer til dansefilm

Disse værktøjer benyttes af dansefilmholdet (listet i den rækkefølge de bruges):

 

FORPRODUKTION

Eksempler på 60 sek. dansefilm  

Lav en ordsky i Wordle

Moodboard (eksempel)

Billedudsnit og kamerabevægelser (artikel)

Kreative kameravinkler og bevægelser (artikel + video)

Koreografisk puslespil (øvelse + video)

Koreografi for duet/trio (artikel)

Fotostoryboard (eksempel)

 

PRODUKTION (OPTAGELSE)

Optagerutinen (artikel)

Ekstraudstyr til iPad (artikel) 

 

POSTPRODUKTION

Musik til dansefilm (links)

Guides til klippeprogrammer (artikel + links)